Projekt SPOT/1.1.1/82/04

„Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap I, odcinek Skierniewice – Łódź Widzew”, Projekt SPOT/1.1.1/82/04

Nadzór nad Kontraktem Nr SPOT/1.1./82/04-02 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka Skierniewice – Koluszki o wartości robót 456.946.414 PLN.
Zakres wykonanych robót, nad którymi sprawowano nadzór obejmował m.in.:

 • przebudowa stacji Skierniewice z p. odg. Miedniewice,
 • przebudowa odcinka Skierniewice – Płyćwia z p. odg. Skierniewice Park,
 • przebudowa stacji Płyćwia,
 • przebudowa odcinka Płyćwia – Rogów,
 • przebudowa stacji Rogów,
 • przebudowa odcinka Rogów – Koluszki,
 • przebudowa LPN na odcinku Skierniewice – Koluszki,
 • przebudowa P.T. Skierniewice,
 • przebudowa K.S. Maków,
 • przebudowa P.T. Lipce Reymontowskie,
 • przebudowa K.S. Rogów,
 • przebudowa P.T. Koluszki.

Nadzór nad Kontraktem Nr SPOT/1.1./82/04-03 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka Koluszki – Łódź Widzew o wartości robót 381.145.255 PLN.
Zakres wykonanych robót, nad którymi sprawowano nadzór obejmował m.in.:

 • wykonanie prac przedprojektowych,
 • opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwoleń,
 • opracowanie projektów wykonawczych,
 • opracowanie projektów powykonawczych technicznych,
 • dokumentacja powykonawcza geodezyjna i porealizacyjny pomiar hałasu, urządzenia ochrony,
 • roboty budowlano – montażowe dla przebudowy St. Koluszki z p. odg. Pękowice,
 • roboty budowlano – montażowe dla przebudowy odcinka Pękowice – Gałkówek,
 • roboty budowlano – montażowe dla przebudowy Stacji Gałkówek,
 • roboty budowlano – montażowe dla przebudowy odcinka Gałkówek – Łódź Andrzejów,
 • roboty budowlano – montażowe dla przebudowy odcinka Łódź Andrzejów – Łódź Widzew,
 • roboty budowlano – montażowe dla przebudowy podstacji trakcyjnej Łódź Widzew,
 • roboty budowlano – montażowe dla przebudowy LPN na odcinku Koluszki – Łódź Widzew.

Nadzór nad Kontraktem Nr SPOT/1.1./82/04-04 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji srk – LCS Koluszki o wartości robót 34.849.255,61 PLN.
Zakres wykonanych robót, nad którymi sprawowano nadzór obejmował m.in.:

 • prace przedprojektowe,
 • szczegółowa koncepcja,
 • projekt budowlany i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze,
 • roboty związane z telekomunikacją,
 • roboty związane z energetyką kolejową,
 • roboty związane z urządzeniami srk,
 • roboty związane z urządzeniami zdalnego sterowania i kierowania ruchem,
 • roboty związane z diagnostyką taboru,
 • dokumentacja powykonawcza oraz geodezyjna,
 • uruchomienie, przekazanie do eksploatacji.