Nagrody

Projekt: Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap I, odcinek Skierniewice – Łódź Widzew, nad którym Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH Inwestor Sp. z o.o. współuczestniczyło w pełnieniu nadzoru, został uhonorowany Nagrodą II stopnia w konkursie Budowa Roku 2008- kategoria: Obiekty Drogowo-Kolejowe.

W ramach projektu realizowane były trzy podstawowe kontrakty:

  1. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka Skierniewice – Koluszki
  2. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka Koluszki – Łódź Widzew
  3. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji srk – Lokalne Centrum Sterowania (LCS) Koluszki

Zbudowano 62,8 km linii dwutorowej wraz z torami stacyjnymi (142,4 km toru), dokonano wymiany 160 rozjazdów wraz z napędami, zmodernizowano 131 km sieci trakcyjnej i 65 km linii nietrakcyjnych, zbudowano 2 tunele dla pieszych w miejscowości Rogów i Koluszki, wykonano w Koluszkach przejście pod torami wyposażone w schody i pochylnie po obu stronach obiektu oraz w schody i windy przy wyjściach na perony. Ponadto zmodernizowano 4 mosty, 6 wiaduktów, 37 przejazdów kolejowych, 30 peronów i 40 przepustów, zbudowano 6,4 km obiektów związanych z ochroną środowiska.

Zmodernizowano 5 stacji (Skierniewice, Płyćwia, Rogów, Koluszki i Gałkówek) oraz 12 przystanków osobowych. Wykonano też roboty modernizacyjne na Podstacjach Trakcyjnych (Skierniewice, Lipce Reymontowskie, Koluszki, Łódź Widzew) oraz na Kabinach Sekcyjnych (Rogów, Maków, Bedoń). Zmodernizowano urządzenia srk na stacji Koluszki. Wykonano nowe urządzenia komputerowe srk Ebilock ze sterownikami STC w LCS Koluszki. Lokalne Centrum Sterowania w Koluszkach jest miejscem, w którym koncentrują się wszystkie elementy służące do kierowania i sterowania ruchem kolejowym w nadzorowanym obszarze. Zabudowano urządzenia srk na p.odg. Żakowice Południowe i Zieleń. Wykonano 11 kompletów urządzeń powiadamiania dróżników (systemu SCP) na przejazdy kategorii A. Na podstacji trakcyjnej w Koluszkach zainstalowano urządzenia cyfrowego systemu transmisyjnego do sterowania i monitorowania.

Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.