O Firmie

Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o.

Realizujemy przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu budownictwa lądowego. Głównymi kierunkami działalności firmy są: pełnienie roli inwestora zastępczego oraz doradztwo techniczne. Realizujemy inwestycje współfinansowane ze Środków UE, wykonując zadania Inżyniera Projektu zgodnie z zasadami FIDIC. Procedury i standardy pracy wdrożone w naszej firmie gwarantują terminowość i najwyższa jakość usług.

Prowadzimy działalność w zakresie:

  • przygotowania, koordynacji i nadzorowania inwestycji budowlanych, w szczególności: budowa linii kolejowych, budynków oraz obiektów inżynierskich

Zapewniamy zespół specjalistów posiadający uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach:

  • kolejowej,
  • konstrukcyjno – budowlanej,
  • mostowej,
  • drogowej,
  • telekomunikacyjnej,
  • sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych,
  • urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

Realizowane projektyRealizowane projekty

Zakończone projektyProjekty zakończone