Realizowane

Nadzorowane projekty Czas realizacji
Umowa nr 90/101/0083/20/Z/I
Opracowanie rezultatów studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie i dokumentacji projektowej na roboty budowalne dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża” planowanego programu operacyjnego woj. Podlaskiego na lata 2014-2020.
od 11.2020
Umowa nr 90/101/0070/20/Z/I
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer w ramach projektu: POIiŚ 5.1-11.2 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa Otwock – Dęblin – Lublin, Etap II”
od 11.2020
Umowa nr 90/107/0040/19/Z/M
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn.: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach zadania pn.: Przebudowa stacji Łódź Kaliska” w ramach projektu „Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych”.
od 08.2019
Umowa 90/106/0006/19/Z/I
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice -Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka – POIiŚ 5.2-3
od 01.2019
Umowa nr 90/101/0070/18/Z/I
„Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową Stacji Warszawa Główna” w ramach projektu POIiS 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”.
od 08.2018
Umowa nr 90/105/0060/18/Z/I
„Nadzór nad umową podstawową oraz robotami niezbędnymi dla osiągnięcia pełnej funkcjonalności systemu ETCS poziom 2 w ramach projektu POIiŚ 5.1-1 „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego” – Faza II
od 04.2018
Umowa nr 90/103/0051/17/I/I
„Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz”
od 01.2018
Umowa nr 90/106/0082/17/Z/I
„Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice od km 0,000 do km 47,626 w ramach projektu POIiŚ 5.2-4 „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice”
od 08.2017
Umowa nr 90/114/0002/17/I/I
„Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad przebudową linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola od km 0,502 do km 43,020 w ramach Projektu CEF „Prace na liniach kolejowych nr 14,811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”
od 03.2017
Umowa nr 90/101/0164/15/Z/I
„Nadzór nad wykonaniem projektów wykonawczych i nad robotami budowlanymi na linii nr 8, na odcinku (Warszawa Okęcie – Piaseczno – Czachówek Płd.) w km 11,800 – 38,800 w ramach projektu POIiŚ7.1-19.1a „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F))”
od 12.2015
Projekt 90/135/0003/13/Z/I
„Modernizacja linii kolejowej E 75 Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”
od 10.2013