Grupa Koltech

Firma Koltech Infra Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach powstała w marcu 2010 r. w oparciu o polski kapitał założycielski.
Przedmiotem działalności jest pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zatrudniamy Inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane w wielu specjalnościach, będących członkami Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

Obecnie pełnimy nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach:

 • Projektu POIiŚ 5.2 – 4 „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice”.
 • Projektu CEF – Przetarg 3a i 3b oraz 4 na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 46,700 do km 67,200 linii kolejowej nr 133 w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIB” – (dawniej: POIiŚ 7.1-11.1 pn. “Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”).

Prowadziliśmy nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych:

 • Projekt POIiŚ 7.3-7 pn. ,,Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”.
 • Kontrakt dla wykonania robót budowlanych objętych zadaniem pn. „Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto – Katowice”.
 • Kontrakt dla przygotowania i prowadzenia procedury wyboru wykonawcy oraz realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwa – Przebudowa bocznicy kolejowej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych w Elektrowni „Rybnik” S.A. wraz z przynależną infrastrukturą”.
 • Projekt POIiŚ 7.1-69 pn. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa”.
 • Projekt POIiŚ 7.1-67 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie”.
 • Projekt POIiŚ 7.1-59 – Przetarg 4 pn. „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I”.
 • Projekt CEF – Przetargu nr 1 – Modernizacja odcinka Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 1,150-0,000 linii nr 134, km 15,810-29,110 linii nr 133) w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIB”.

Koltech Infra Sp. z o.o. od sierpnia 2013 r. poszerzyła swoją działalność o działalność projektowa infrastruktury kolejowej. Zatrudniamy profesjonalną kadrę techniczną, posiadającą branżowe uprawnienia budowlane wynikające z postanowień prawa budowlanego. Oferujemy usługi w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji pod względem formalno – prawnym. Biuro dysponuje nowoczesnym oprogramowaniem i sprzętem, umożliwiającym profesjonalne podejście do zagadnień projektowania oraz zapleczem poligrafii.

Opracowaliśmy dokumentacje projektową pn.:

 • Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków Przetarg nr 1 – Modernizacja odcinków: Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 15,810 – 29,110 linii nr 133); Jaworzno Szczakowa – Sosnowiec Jęzor (km 0,000-6,847 linii nr 134).
 • Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie na odcinku Koniecpol – Częstochowa Stradom w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom”.
 • Usuwanie skutków szkód górniczych obejmujących remont torów i urządzeń infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 141 relacji Katowice Ligota – Gliwice w km 6,100 – 7,345 – stacja Ruda Kochłowice.
 • Modernizacja linii kolejowych nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa.
 • Studium wykonalności Miejskiego Autobusu Szynowego (MAS) na trasie Gliwice Sośnica – Gliwice – Gliwice Łabędy – Pyskowice.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej remontu linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań.
 • Wstępne Studium Wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek– Bojków.
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, niezbędnej dla przygotowania realizacji projektu POIiŚ 7.1-11.1 pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”. Przetarg nr 1 „Modernizacja odcinka Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 1,150 – 0,000 linii nr 134, km 15,810 – 29,110 linii nr 133)” oraz Przetarg nr 2 „Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133)”.
 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 141 na szlaku podg. Panewnik – podg. Radoszowy, w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruch u towarowym na terenie Śląska etap IV”.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 380 Jankowa Żagańska – Sanice”.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Prace na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże na odcinku Kościelniki – Podłęże”.
 • Wykonanie pomiarów geodezyjnych torów sieci kolejowej CTL Maczki-Bór S.A., opracowanie danych do Rejestru „RINF” oraz opracowanie „Koncepcji centralizacji obsługi” dla linii kolejowych nr 401, 403, 405, 432”.