Zakończone

Dokumentacja techniczna Czas realizacji
Umowa nr 90/101/0083/20/Z/I
Opracowanie rezultatów studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie i dokumentacji projektowej na roboty budowalne dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża” planowanego programu operacyjnego woj. Podlaskiego na lata 2014-2020.
11.2020
do
11.2023
Umowa nr ZP.1.45/72/2021
Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 r. dla projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka- Biskupiec-Mrągowo-Mikołajki-Orzysz
08.2021
do
03.2022
Umowa nr DIT-II.8064.6.2021
Opracowanie Studium Planistyczno – Prognostycznego dla Projektu pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy”.
04.2021
do
11.2021
Wykonanie dwóch studiów wykonalności dla linii kolejowych Jelenia Góra – Karpacz/Kowary, Gryfów Śląski – Świeradów Zdrój/Jindřichovice pod Smrkem (CZ) 12.2019
do
05.2020
Umowa nr 60/039/0020/15/Z/I
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo”
12.2015
do
12.2017
Umowa Nr 60/039/0005/15/Z/O
Opracowanie Studium Wykonalności w ramach projektu “Prace przygotowawcze dla projektów RPO woj. Podlaskiego do realizacji w perspektywie 2014-2020”. Opracowanie studium wykonalności dla realizacji projektu: “Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – gr. województwa, Rewitalizacja linii kolejowego nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża”
04.2015
do
12.2017
Umowa Nr 90/101/0011/15/Z/I
na wykonanie Rezultatów Studium Wykonalności w ramach projektu pn, “Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia – prace przygotowawcze”.
03.2015
do
11.2015
Umowa Nr 1/2014 – Weryfikacja dokumentacji
Opracowanie rezultatów studium wykonalności dla projektu POIiŚ 7.1-25 pn. “Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20 / C-20 korytarz F na odcinku Kunowice – Terespol” zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie nr IWE5a-0815-POIiŚ7.1-25/15/2014 z dnia 03 września 2014 r.
10.2014
do
12.2014
Nadzorowane projekty Czas realizacji
Umowa nr 90/109/0086/22/Z/I
Nadzór i zarządzanie dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap I – część przejazdowa” POIiŚ 5.2-9 w zakresie zadania nr 2 (LOT A, LOT B) oraz w zakresie dostaw światłowodowego rozszerzenia dla telefonu kolejowego MB przeznaczonego do łączności strażnicowej APP NEXUS”.
od 08.2022
do
03.2024
Umowa nr 90/101/0029/20/Z/I
Na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu POIiŚ 5.1-3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)” Faza II – kontynuacja usługi
03.2020
do
12.2023
Umowa 90/106/0006/19/Z/I
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice -Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka – POIiŚ 5.2-3
01.2019
do
12.2023
Projekt 90/135/0003/13/Z/I
“Modernizacja linii kolejowej E 75 Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”
10.2013
do
12.2023
Umowa nr 90/101/0070/18/Z/I
„Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową Stacji Warszawa Główna” w ramach projektu POIiS 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”.
08.2018
do
07.2022
Umowa nr 90/114/0002/17/I/I
„Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad przebudową linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola od km 0,502 do km 43,020 w ramach Projektu CEF „Prace na liniach kolejowych nr 14,811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”
03.2017
do
12.2021
Umowa nr 90/101/0164/15/Z/I
„Nadzór nad wykonaniem projektów wykonawczych i nad robotami budowlanymi na linii nr 8, na odcinku (Warszawa Okęcie – Piaseczno – Czachówek Płd.) w km 11,800 – 38,800 w ramach projektu POIiŚ7.1-19.1a „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)”
12.2015
do
12.2021
Projekt 90/121/0001/13/Z/I
“Modernizacja linii E 65 Warszawa – Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS oraz ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego w ramach w ramach projektu POIiŚ 7.1-1.4”
02.2013
do
12.2016
Projekt 90/115/0003/12/Z/I
“Modernizacja linii E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań”
07.2012
do
06.2015
Projekt IRO5ZAd-216-05/11-RPO WP
“Rewitalizacja i modernizacja tzw. “Kościerzyńskiego korytarza kolejowego” – odcinek Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201 – Etap I”
01.2012
do
12.2015
Projekt nr 90/101/0002/12/Z/I
“Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką koleją Aglomeracyjną – etap I”
01.2012
do
08.2013
Projekt IRZUF/POIiŚ 7.1-1.2/10
“Modernizacja linii kolejowej E 65 / C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia: LCS Gdańsk, LCS Gdynia”
05.2011
do
12.2015
Projekt IRO3ZAad-216-1/POIiŚ 7.3-7/2010
“Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”
04.2011
do
09.2015
Projekt IROZAad-2131-217
“Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańska na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz, Etap I”
02.2011
do
05.2014
Projekt PN 07/06/2010/PI
“Nadzór i zarządzanie w ramach Projektu: Szybka kolej regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto – Katowice”
02.2011
do
09.2012
Projekt IIW14e-POIiŚ 7.1-1.1
“Modernizacja Linii E 65/ C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia, obszar LCS Ciechanów”
04.2010
do
02.2014
Projekt FS2005/PL/16/C/PT/001
“Modernizacja Linii Kolejowej E65 Warszawa – Gdynia, etap II, odcinek Warszawa Wschodnia – Nasielsk od km 4,254 do km 70,750”
11.2007
do
02.2014
Projekt SPOT/1/1.1.1/82/04
“Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap I, odcinek Skierniewice – Łódź Widzew”
07.2006
do
09.2009
Projekt ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/002
“Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce”
04.2002
do
12.2006