Zakończone

Dokumentacja techniczna Czas realizacji
Wykonanie dwóch studiów wykonalności dla linii kolejowych Jelenia Góra – Karpacz/Kowary, Gryfów Śląski – Świeradów Zdrój/Jindřichovice pod Smrkem (CZ) 12.2019
do
05.2020
Umowa nr 60/039/0020/15/Z/I
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo”
12.2015
do
12.2017
Umowa Nr 60/039/0005/15/Z/O
Opracowanie Studium Wykonalności w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla projektów RPO woj. Podlaskiego do realizacji w perspektywie 2014-2020”. Opracowanie studium wykonalności dla realizacji projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – gr. województwa, Rewitalizacja linii kolejowego nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża”
04.2015
do
12.2017
Umowa Nr 90/101/0011/15/Z/I
na wykonanie Rezultatów Studium Wykonalności w ramach projektu pn, „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia – prace przygotowawcze”.
03.2015
do
11.2015
Umowa Nr 1/2014 – Weryfikacja dokumentacji
Opracowanie rezultatów studium wykonalności dla projektu POIiŚ 7.1-25 pn. „Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20 / C-20 korytarz F na odcinku Kunowice – Terespol” zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie nr IWE5a-0815-POIiŚ7.1-25/15/2014 z dnia 03 września 2014 r.
10.2014
do
12.2014
Nadzorowane projekty Czas realizacji
Projekt 90/121/0001/13/Z/I
„Modernizacja linii E 65 Warszawa – Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS oraz ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego w ramach w ramach projektu POIiŚ 7.1-1.4”
02.2013
do
12.2016
Projekt 90/115/0003/12/Z/I
„Modernizacja linii E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań”
07.2012
do
06.2015
Projekt IRO5ZAd-216-05/11-RPO WP
„Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerzyńskiego korytarza kolejowego” – odcinek Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201 – Etap I”
01.2012
do
12.2015
Projekt nr 90/101/0002/12/Z/I
„Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką koleją Aglomeracyjną – etap I”
01.2012
do
08.2013
Projekt IRZUF/POIiŚ 7.1-1.2/10
„Modernizacja linii kolejowej E 65 / C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia: LCS Gdańsk, LCS Gdynia”
05.2011
do
12.2015
Projekt IRO3ZAad-216-1/POIiŚ 7.3-7/2010
„Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”
04.2011
do
09.2015
Projekt IROZAad-2131-217
„Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańska na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz, Etap I”
02.2011
do
05.2014
Projekt PN 07/06/2010/PI
„Nadzór i zarządzanie w ramach Projektu: Szybka kolej regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto – Katowice”
02.2011
do
09.2012
Projekt IIW14e-POIiŚ 7.1-1.1
„Modernizacja Linii E 65/ C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia, obszar LCS Ciechanów”
04.2010
do
02.2014
Projekt FS2005/PL/16/C/PT/001
„Modernizacja Linii Kolejowej E65 Warszawa – Gdynia, etap II, odcinek Warszawa Wschodnia – Nasielsk od km 4,254 do km 70,750”
11.2007
do
02.2014
Projekt SPOT/1/1.1.1/82/04
„Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap I, odcinek Skierniewice – Łódź Widzew”
07.2006
do
09.2009
Projekt ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/002
„Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce”
04.2002
do
12.2006