Projekt ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/002

„Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce”, Projekt ISPA/FS 2000/PL/16/P/PT/002

Nadzór inwestorski nad Kontraktem nr 2000/PL/16/P/PT/002-1 „Modernizacja stacji kolejowej Mrozy” o wartości robót 11.513.905,97euro w okresie od 8 kwietnia 2002 r. do 30 czerwca 2003 r. Zakres wykonanych robót, nad którymi sprawowano nadzór, obejmował m.in.:

 • wykonanie 3,250 km linii podtorza,
 • wykonanie 10,393km torów,
 • budowę 22 rozjazdów,
 • budowę 2 przepustów,
 • budowę 1 przejścia podziemnego,
 • wykonanie 12,347 km sieci trakcyjnej,
 • budowę 2 peronów,
 • roboty odwodnieniowe.

Nadzór inwestorski nad Kontraktem nr 2000/PL/16/P/PT/002-2 „Modernizacja odcinka Mińsk Mazowiecki – Mrozy oraz zamiana stacji Mienia na przystanek osobowy” o wartości robót 23.954.301,49 euro w okresie od 3 września 2002 r. do 15 listopada 2003 r. Zakres wykonanych robót, nad którymi sprawowano nadzór obejmował m.in.:

 • wykonanie 10,45 km linii podtorza,
 • wykonanie 29 km torów,
 • budowę 20 przepustów,
 • budowę 1 przejścia podziemnego,
 • wykonanie 29 km sieci trakcyjnej,
 • budowę 8 peronów,
 • dokonanie zamiany na przystanek stacji Mienia,
 • likwidację /modernizację 16 przejazdów.

Nadzór inwestorski nad Kontraktem nr 2000/PL/16/P/PT/002-02/B „Modernizacja odcinka Mrozy – Siedlce oraz zamiana stacji Kotuń na przystanek osobowy” o wartości robót 47.742.263,33 euro w okresie od 20 marca 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. Zakres wykonanych robót, nad którymi sprawowano nadzór obejmował m.in.:

 • wykonanie 30,351 km linii podtorza,
 • montaż 4 rozjazdów,
 • wykonanie 65,100 km torów,
 • budowę 26 przepustów,
 • modernizację 3 mostów,
 • budowę 3 tuneli,
 • wykonanie 63,362 km sieci trakcyjnej,
 • budowę 10 peronów,
 • likwidację 14 przejazdów/modernizację 10 przejazdów,
 • roboty odwodnieniowe,
 • budowę dróg kołowych – 18,579 km.

Nadzór inwestorski nad Kontraktem nr 2000/PL/16/P/PT/002-4 „Zasilanie elektroenergetyczne i podstacje trakcyjne wraz ze zdalnym sterowaniem” o wartości robót 12.821.322,01 euro w okresie od 29 sierpnia 2002 r. do 30 czerwca 2005 r. Zakres wykonanych robót, nad którymi sprawowano nadzór obejmował m.in.:

 • budowę linii zasilających 110 kV,
 • montaż rozdzielni 110 kV,
 • budowę / modernizację czterech podstacji trakcyjnych z bezpośrednią transformacją 110/3 kV,
 • zdalne sterowanie podstacjami trakcyjnymi z transmisją światłowodową wraz z modernizacją Centralnej Nastawni Zdalnego Sterowania Warszawa Wschodnia,
 • telemechanikę urządzeń 110 kV do Zakładu Energetycznego,
 • przebudowę sieci trakcyjnej,
 • budowę linii potrzeb nietrakcyjnych 15 kV wraz ze stacjami transformatorowymi,
 • budowę dróg dojazdowych do podstacji trakcyjnych.

Nadzór inwestorski nad Kontraktem nr 2000/PL/16/P/PT/002-03 „Sygnalizacja wraz ze zdalnym sterowaniem, w tym zabudowa SSP na przejazdach” o wartości robót 21.978.121,32 euro w okresie od 5 maja 2003 r. do 10 grudnia 2004 r. Zakres wykonanych robót, nad którymi sprawowano nadzór obejmował m.in.:

 • prace projektowe,
 • wykonanie samoczynnej blokady liniowej na długości 51 km,
 • modernizację 23 przejazdów w poziomie szyn,
 • budowę Kolejowego Centrum Sterowania na stacji Mińsk Mazowiecki.

Nadzór inwestorski – Umowa nr 2000/PL/16/P/PT/002-09 na wykonanie projektu i robót budowlanych dla przejścia pod torami na stacji Mińsk Mazowiecki o wartości robót 2.709.175,95 euro w okresie od 7 września 2005 r. do 6 grudnia 2006 r.