Projekt 90/135/0003/13/Z/I

Umowa nr 90/135/0003/13/Z/I Zarządzanie i nadzór nad modernizacja linii kolejowej E 75 w ramach projektu POIiŚ 7.1-22.1 “Modernizacja linii kolejowej E 75 Baltica Warszawa –
Białystok – granica z Litwa, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)” została zawarta w dniu 15 października 2013 r.

Głównym zadaniem Inżyniera, jest zarządzanie i nadzór w imieniu Zamawiającego nad realizacja inwestycji modernizacyjnej związanej z projektem Nr POIiŚ 7.1-22.1 “Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwa, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka -Tłuszcz (Sadowne). W skład modernizowanego odcinka Warszawa Rembertów -Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) wchodzą następujące odcinki linii państwowych:

  • Linia nr 449 Warszawa Rembertów – Zielonka km 12,344 – 21,315,
  • Linia nr 21 Warszawa Wileńska – Zielonka od km 9,206 do km 9,943,
  • Linia nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka km 14,254 – 71,8.

Usluga obejmuje zarzadzanie i nadzór, administrowanie i koordynacje realizacji umów:

  • Umowa I – dotycząca “Zaprojektowania i wykonania robót dla odcinka Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”.
  • Umowa IV – dotyczy zaprojektowania i wykonania przejścia podziemnego na stacji Zielonka w km 14,850 linii nr 6 i stacji Wołomin w km 22,400 linii nr 6.
  • Umowa V – dotyczy zaprojektowania i wykonania wiaduktu drogowego w Zielonce Bankowej w km 20,004 linii nr 449.
  • Umowa VI – dotyczy zaprojektowania i wykonania uzupełnienia systemów komputerowych urządzeń srk i ich modernizacje w zakresie wynikającym ze zmian w układzie torowym stacji Warszawa Rembertów (wbudowania nowych rozjazdów).
  • Umowa VII – dotyczy zaprojektowania i wykonania robót remontowych na linii nr 10 odcinek Legionowo – Tłuszcz.
  • Umowy przyłączeniowe z PKP ENERGETYKA S.A. na przebudowę zasilania układu trakcyjnego.