Projekt nr 90/101/0002/12/Z/I

„Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracji – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – etap I”

Zadanie ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Umożliwi to połączenie Łodzi z miastami i gminami leżącymi w obszarze Aglomeracji Łódzkiej za sprawą skoordynowanej sieci transportowej w zakresie przewozu osób, a także integracja zbiorowego transportu publicznego tych miast z transportem kolejowym.

Objęte projektem przystanki na:

 • linia kolejowa nr 15 Bednary –Łódź Kaliska jest linią pierwszorzędną, zelektryfikowaną, jednotorową na odcinku Łowicz-Zgierz i dwutorową na odcinku Zgierz-Łódź Kaliska;
 • linia kolejowa nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Łódź Widzew-Ozorków jest linią pierwszorzędną, jednotorową, zelektryfikowaną;
 • linia kolejowa nr 25 Łódź Kaliska – Dębica na odcinku Łódź Kaliska- Łódź Chojny jest linią pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną;
 • linia kolejowa nr 540 Łódź Chojny – Łódź Widzew jest linią pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną.

Budowa 7 nowych przystanków osobowych:

 • Przystanek Radogoszcz Zachód w Łodzi,
 • Przystanek Pabianicka w Łodzi,
 • Przystanek Dąbrowa w Łodzi,
 • Przystanek Zgierz-Jaracza,
 • Przystanek Ozorków Nowe Miasto,
 • Przystanek Glinnik Wieś,
 • Przystanek Domaniewice Centrum.

Przebudowa 10 przystanków osobowych:

 • Przystanek Zgierz Północ,
 • Stacja Zgierz-Kontrewers,
 • Przystanek Grotniki,
 • Stacja Chociszew,
 • Przystanek Smardzew,
 • Stacja Glinnik,
 • Przystanek Swędów,
 • Stacja Stryków,
 • Przystanek Bratoszewice (nowa lokalizacja),
 • Stacja Głowno.

Zabudową samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 8 przejazdach na linii kolejowej nr 15 Bednary- Łódź Kaliska:

 • Przejazd kat. D w km 16,838,
 • Przejazd kat. A w km 30,516 – obsługa z miejsca,
 • Przejazd kat. D w km 36,753,
 • Przejazd kat. D w km 38,295,
 • Przejazd kat. D w km 44,627,
 • Przejazd kat. D w km 51,077,
 • Przejazd kat. D w km 51,572,
 • Przejazd kat. D w km 60,213,

Zabudową samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe na linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew- Kutno: Przejazd kat. D w km 23,005. Remont i adaptacja budynków dworca z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na stacji Stryków i Głowno.