Grupa Koltech

Firma Koltech Infra Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach powstała w marcu 2010 r. w oparciu o polski kapitał założycielski.
Przedmiotem działalności jest pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zatrudniamy Inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane w wielu specjalnościach, będących członkami Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

Koltech Infra Sp. z o.o. brała udział m.in. w realizacji zadań inwestycyjnych:

 • Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu POiIŚ 7.3-7 pn. „Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”;
 • Pełnienie nadzoru i funkcji Inżyniera Kontraktu dla wykonania robót budowlanych objętych zadaniem pn. „Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto – Katowice”;
 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie przygotowania i prowadzenia procedury wyboru wykonawcy oraz realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwa – Przebudowa bocznicy kolejowej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych w Elektrowni „Rybnik” S.A. wraz z przynależną infrastrukturą”.

Obecnie pełnimy nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych pn.:

 • „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane”
 • „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie” POiIŚ 7.1-67;
 • „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa” POiIŚ 7.1-69.

Koltech Infra Sp. z o.o. od sierpnia 2013 r. poszerzyła swoją działalność o działalność projektowa infrastruktury kolejowej. Zatrudniamy profesjonalną kadrę techniczną, posiadającą branżowe uprawnienia budowlane wynikające z postanowień prawa budowlanego. Oferujemy usługi w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji pod względem formalno – prawnym. Biuro dysponuje nowoczesnym oprogramowaniem i sprzętem, umożliwiającym profesjonalne podejście do zagadnień projektowania oraz zapleczem poligrafii.

Obecnie wykonujemy prace projektowe w ramach zadań:

 • „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków Przetarg nr 1 – Modernizacja odcinków: Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 15,810 – 29,110 linii nr 133); Jaworzno Szczakowa – Sosnowiec Jęzor (km 0,000-6,847 linii nr 134)”;
 • „Poprawa bezpieczeństwa na odcinku Zgierz – Łódź Kaliska linii Nr 15 Bednary – Łódź Kaliska”;
 • „Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie na odcinku Koniecpol – Częstochowa Stradom w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom”;
 • „Modernizacja linii kolejowych nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa”;
 • Usuwanie skutków szkód górniczych obejmujących „Remont torów i urządzeń infrastruktury kolejowej na linii kolejowej PKP PLK S.A. nr 141 relacji Katowice Ligota – Gliwice w km 6,100 – 7,345 – stacja Ruda Kochłowice”.