Projekt PN 07/06/2010/PI

Nadzór i zarządzanie w ramach Projektu: „Szybka kolej regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto – Katowice”

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego została podzielona na 2 etapy:

Etap I – udział i doradztwo w procedurze wyboru Głównego Wykonawcy wg opracowanej dokumentacji projektowej “ELKOL” Sp. z o.o. oraz SIWZ opracowanych przez Inżyniera Kontraktu
Etap II – nadzór nad realizacją Kontraktu Głównego tj. budową przystanków osobowych Tychy al. Bielska, ul. Grota Roweckiego, Lodowisko oraz modernizacją przystanku Tychy Zachodnie.

 1. Budowa przystanku „Tychy Lodowisko” w rejonie ulicy Wyszyńskiego.
 2. Budowa przystanku „Tychy Grota – Roweckiego” przy ulicy Grota – Roweckiego.
 3. Budowa przystanku „Tychy Bielska” przy ulicy Bielskiej.
 4. Adaptacja przystanku „Tychy Zachodnie” w rejonie ulicy Harcerskiej.

Podstawowy zakres robót w ramach umowy:

 • budowa peronu i regulacja toru,
 • wykonanie odwodnienia torowiska i peronów,
 • wykonanie schodów,
 • wykonanie konstrukcji nośnej i montażu wind wraz z zasilaniem,
 • wykonanie wiat peronowych i wygrodzeń,
 • wykonanie dojść dla pieszych,
 • przebudowa sieci trakcyjnej,
 • wykonanie sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją kablową 9-cio otworową,
 • przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 • wykonanie i montaż monitoringu wraz z zasilaniem,
 • wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej ON-LINE wraz z zasilaniem i montaż automatów biletowych,
 • wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem,
 • adaptacja zieleni.