Projekt 90/115/0003/12/Z/I

“Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań.”

Linia kolejowa E59 na odcinku Wrocław – Poznań jest linią dwutorową, zelektryfikowaną o długości 162 km. Prowadzony jest na niej ruch pasażerski i towarowy. Modernizowany odcinek Czempiń – Poznań ma długość 32,32 km.

Obecnie w ramach projektu zawarte zostały następujące umowy:

 1. Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku linii kolejowej E59 Czempiń -Poznań 90/115/0003/12/Z/I.
 2. Nadzór autorski nad modernizacją na linii kolejowej E59, odcinek Czempiń – Poznań 90/115/0004/12/Z.
 3. Działania informacyjne i promujące dla modernizacji linii kolejowej E59, odcinek Czempiń – Poznań.
 4. Nadzór nad modernizacją na linii kolejowej E59, odcinek Czempiń – Poznań.
 5. Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą linii kolejowej E59, odcinek Czempiń- Poznań.
 6. Modernizacja przejazdu w Luboniu w km 156,643.

Cele bezpośrednie modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, odcinek Czempiń – Poznań:

 • przystosowanie linii do kursowania taboru z prędkością maksymalna 160 km/h,
 • zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem na długości całej linii,
 • umożliwienie zatrzymywania pociągów na torach głównych dodatkowych bez konieczności zajmowania torów szlakowych, na co pozwoli zmodernizowany układ torowy na stacjach,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych jako wynik zmniejszenia ich ilości oraz wyposażenia pozostałych przejazdów w nowoczesna sygnalizacje i “nadzór wizualny” przy prędkości 160 km/h,
 • zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych,
 • poprawę jakości przewozów i wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie po zakończeniu zadania realizowania oferty przewozowej przy wyższej prędkości handlowej, skrócenia czasu jazdy i zwiększenia przepustowości linii,
 • zachowanie dotychczasowych funkcji wybranych stacji z możliwością osiągnięcia przyszłej zwiększonej ilościowo oferty przewozowej,
 • poprawę przepustowości oraz jakości połączeń w ruchu międzynarodowym w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TEN – T oraz poprzez wykorzystanie Korytarzy Paneuropejskich ,
 • zdecydowane zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności i trwałości oraz w wyniku likwidacji zbędnej infrastruktury i stanowisk pracy.

Zakres rzeczowy prac modernizacyjnych przetargu pn.”Przebudowa układów torowych wraz z infrastruktura towarzysząca na linii E59, odcinek Czempiń – Poznań obejmuje:

 • modernizacje nawierzchni (km 131,080 do km 163,400) łącznie 64,640 kilometrów torów głównych i zasadniczych,
 • modernizacja szlaków – szt.5,
 • modernizacja stacji – szt.3,
 • likwidacje stacji- zamiana na posterunek ( Puszczykówko) – szt.1,
 • likwidacja przejazdów – szt. 12,
 • budowa dróg objazdowych w związku z likwidacja przejazdów kolejowych – około 4,500 km,
 • budowa lub przebudowa wiaduktu kolejowego – szt. 3,
 • przebudowę mostów – szt.4,
 • budowę lub przebudowę przepustów – szt. 22,
 • budowę i modernizacje podziemnych przejść do pieszych – szt. 9,
 • budowę przejść ekologicznych – szt. 3,
 • budowę ekranów akustycznych – 1,980 km,
 • usuniecie kolizji.

Zakres rzeczowy prac modernizacyjnych przetargu pn. “Projekt i zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na linii kolejowej E59 odcinek Czempiń – Poznań”, obejmuje:

 • modernizacje urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) na stacjach 3 stacje,
 • budowa urządzeń sbl (odstępów) – szt. 7,
 • budowa urządzeń na przejazdach kolejowo-drogowych: SSP – szt.8 oraz kat. A – szt. 8 ,
 • modernizacja urządzeń i systemów kolejowych sieci telekomunikacyjnych,
 • modernizacja urządzeń i układów elektroenergetyki do 1 kV,
 • budowa i uruchomienie urządzeń w LCS Poznań Główny II,
 • budowa urządzeń DSAT.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

 • opracowanie wniosków/wystąpień do organów administracji publicznej (jeśli będzie konieczność),
 • opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych,
 • opracowanie projektów budowlanych,
 • opracowanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę ( wraz z uzyskaniem pozwoleń),
 • opracowanie raportów środowiskowych (jeśli będzie konieczność),
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Poznań – Czempiń

poznan_czempin