Projekt IRO3ZAad-216-1/POIiŚ 7.3-7/2010

“Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”

Projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie VII – Transport przyjazny środowisku, w Działaniu 7.3 – Transport miejski w obszarach metropolitarnych pod numerem 7.3-7. Obejmuje poniżej wymieniony zakres:

 1. Przebudowa i modernizacja stacji Kraków Główny w zakresie peronów, wiat, oświetlenia, informacji dla podróżnych, monitoringu, warstw ochronnych stropu dworca podziemnego.
 2. Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek.
 3. Budowa parkingów Park & Ride w Wieliczce oraz w Wieliczce Rynek.
 4. Organizacja i budowa węzłów przesiadkowych (tramwaj, autobus, bus – kolej) dla Krakowa Głównego, Krakowa Łagiewniki, Wieliczki i Wieliczki Rynek.
 5. Dostawa i montaż systemu dystrybucji i identyfikacji biletów.
 6. Budowa systemu monitoringu na stacjach i przystankach Kraków Główny, Kraków Łagiewniki, Wieliczka Rynek i Wieliczka.
 7. Zakup i montaż systemu informacji dla podróżnych na stacjach i przystankach Kraków Główny, Kraków Łagiewniki, Wieliczka Rynek i Wieliczka.

Z podziałem na cztery Kontrakty:

 • Kontrakt nr 1: “Przebudowa stacji Kraków Główny wraz z robotami dotyczącymi organizacji węzła przesiadkowego”
 • Kontrakt nr 2: “Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek, wykonanie węzłów przesiadkowych w Wieliczce i Wieliczce Rynek oraz wykonanie robót na p.o. Kraków Łagiewniki”
 • Kontrakt nr 3: “Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla budowy parkingów Park & Ride w Wieliczce i Wieliczce Rynek” (zadanie Gminy Wieliczka).
 • Kontrakt nr 4: “Dostawa i montaż systemu dystrybucji i identyfikacji biletów” (zadanie Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.).