Projekt IRO5ZAd-216-05/11-RPO WP

“Rewitalizacja i modernizacja tzw. “Kościerzyńskiego korytarza kolejowego” – odcinek Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201 – Etap I”

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „Rewitalizacja i modernizacja tzw. „Kościerskiego korytarza kolejowego”- odcinka Kościerzyna-Gdynia linii kolejowej nr 201”- Etap I. Odcinek Kościerzyna-Gdynia linii kolejowej 201 przecina wschodnią część Pojezierza Kaszubskiego, stanowiącego wysoczyznę pomorską. Zakres niniejszego zadania obejmuje modernizację odcinka linii od km 137,000 do km 204,100, z wyłączeniem odcinka linii od km 184,400 do km 188,100 (o łącznej długości 3,700 km toru) oraz z wyłączeniem modernizacji istniejących peronów na st. Gdynia Wielki Kack.

Linia kolejowa nr 201 Kościerzyna – Gdynia:

 • Na odcinku Kościerzyna – Gdańsk Osowa od km 137,000 do km 183,300 jest linią jednotorową czynną niezelektryfikowaną,
 • Na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna od km 188,300 do km 204,100 jest linią dwutorową czynną, niezelektryfikowaną.
  Łączna długość ww. odcinków wynosi 67,100 km (długość torów 83,200).

Na odcinku linii znajduje się 7 stacji, 9 przystanków osobowych, ok 30 skrzyżowań z drogami i ok. 150 obiektów inżynieryjnych.

Niniejszy projekt jest współfinansowany z UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Rewitalizacja i modernizacja ww. odcinka obejmuje w szczególności:

 • kompleksową wymianę nawierzchni kolejowej wraz ze wzmocnieniem podtorza na łącznej długości 16,530 km toru,
 • kompleksową naprawę bieżącą z całkowitą wymianą podkładów na łącznej długości 1,615 km toru,
 • kompleksową naprawę bieżącą na łącznej długości na łącznej długości 60,329 km toru,
 • umocnienie rowów bocznych – 2,150 km, oczyszczenie rowów bocznych – 72,940 km, wzmocnienie skarp przekopów / nasypów – 0,850 km,
 • korektę łuków w 5 rozjazdach,
 • zabudowę rozjazdów (Glincz) – 2 szt.
 • wymianę rozjazdów – 4 szt.
 • zmianę sposobu zabezpieczenia przejazdów, a także naprawę nawierzchni na 20 przejazdach,
 • naprawę istniejących peronów i urządzeń do obsługi podróżnych na 13 stacjach i przystankach osobowych oraz budowę peronów i urządzeń do obsługi podróżnych na 1 przystanku osobowym wraz z ustawieniem wiat, a także wymianę/ budowę oświetlenia,
 • naprawę 11 obiektów inżynieryjnych, w tym 10 wiaduktów kolejowych i 1 mostu,
 • modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • modernizację urządzeń elektroenergetycznych (zasilanie, oświetlenie, EOR) i urządzenia łączności kolejowej.

Kościerzyna – Gdynia

koscierzyna_gdynia