Projekt IIW14e-POIiS 7.1-1.1

“Modernizacja Linii E 65/ C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia, obszar LCS Ciechanów.”

Umowa nr 90/117/080/11000170/10/I/I zawarta w dniu 28 kwietnia 2010 roku obejmuje:

 1. Wykonanie robót budowlanych dla kompleksowej modernizacji stacji Gąsocin i Ciechanów.
 2. Wykonanie robót budowlanych dla kompleksowej modernizacji szlaków linii nr 9: Świercze – Gąsocin, Gąsocin – Ciechanów, objętych obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Ciechanowie.

Umowa na nadzór obejmuje w sumie 9 umów na wykonanie robót budowlano-montażowych, w tym dwa kontrakty kolejowe oraz siedem kontraktów na wykonanie obiektów inżynieryjnych (wiadukty, ciągi pieszo-jezdne, przejścia podziemne).

 1. Przetarg 1a – modernizacja infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów, odcinek Świercze – Ciechanów od km 70,780 do km 99,450 LOT A – stacje: Gąsocin, Ciechanów LOT B – szlaki: Świercze – Gąsocin; Gąsocin – Ciechanów.
 2. Przetarg 1b – wykonanie robót budowlanych dla kompleksowej modernizacji stacji: Konopki, Mława; wykonanie robót budowlanych dla kompleksowej modernizacji szlaków linii nr 9: Ciechanów – Konopki, Konopki – Mława, objętych obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzib ą w Ciechanowie.
 3. Przetarg 2a – wiadukty drogowe w km 87,998; w km 89,445, w km 90,965; wiadukty kolejowe w km 86,803, km 97,590; oraz ciąg pieszo-jezdny w km 96,867.
 4. Przetarg 2b – wiadukty drogowe w km 108,445; w km 117,352; w km 94,006 oraz droga równoległa w km 92,839.
 5. Przetarg 2c – wiadukty drogowe w km 112,611; w km 113,538; w km 119,894; w km 122,431 oraz przejście podziemne w km 117,161.
 6. Przetarg 2d – wiadukt drogowy w km 81,684; oraz wiadukty kolejowe w km 79,277; w km 80,417; w km 82,747; w km 84,424.
 7. Przetarg 2e – wiadukty drogowe w km 100,881; w km 102,598 w km 104,462 w km 106,348 oraz wiadukt kolejowy w km 77,400.
 8. Przetarg 2f – wiadukt drogowy w km 76,294; wiadukty kolejowe 74,417; w km 85,350 oraz przejście podziemne w km 75,713.
 9. Przetarg 2g – wiadukty drogowe w km 95,429; w km 99,237; 128,151; w km 130,475 oraz wiadukt kolejowy w km 109,984.

Podstawowy zakres robót w ramach umowy:

 • modernizację układów torowych stacji i szlaków,
 • modernizację nawierzchni,
 • geometrię torów wraz z modernizacją podtorza i odwodnieniem,
 • wyposażenie w urządzenia srk,
 • ułożenie kabla światłowodowego wyposażonego w cyfrowe urządzenia teletransmisyjne SDH,
 • wymianę sieci trakcyjnej,
 • budowę i przebudowę peronów,
 • modernizację i budowę obiektów inżynieryjnych,
 • modernizację i budowę obiektów kubaturowych.