Projekt 90/121/0001/13/Z/I

Umowa nr 90/121/0001/13/Z/I na nadzór i zarządzanie nad modernizacja linii E65 Warszawa – Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS oraz ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego w ramach projektu POIiŚ 7.1-1.4. została zawarta w dniu 25 lutego 2013 r. i obejmuje:

 1. Umowę nr 90/121/0006/11/Z/I Projekt i budowa urządzeń DSAT na linii E65 Warszawa – Gdynia w ramach Projektu POIiS 7.1-1.4. “Modernizacja linii kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R/DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego”.
 2. Umowę nr 90/121/0043/12/Z/I Projekt i zabudowa systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 i ERTMS/GSM-R wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym warstwy nadrzędnej dla 8 LCS-ów na linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia w ramach projektu POIiŚ 7.1-1.4 “Modernizacja linii kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R/DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego”.
 3. Umowy przyłączeniowe z PKP ENERGETYKA S.A. na przebudowę zasilania układu trakcyjnego.

Projekt 7.1-1.4 obejmuje wykonanie na modernizowanym odcinku linii E 65 następujących prac:

 • zaprojektowanie i wybudowanie systemów zdalnego sterowania obejmujących osiem obszarów Zdalnego Sterowania z siedzibami w nastawniach stacji Nasielsk, Ciechanów, Działdowo, Iława, Malbork, Tczew, Gdańsk Główny, Gdynia Główna;
 • zaprojektowanie i wybudowanie systemów utrzymania i diagnostyki obejmujących osiem obszarów Zdalnego Sterowania z siedzibami w nastawniach stacji Nasielsk, Ciechanów, Działdowo, Iława, Malbork, Tczew, Gdańsk Główny, Gdynia Główna;
 • zaprojektowanie i wybudowanie stacyjnych komputerowych urządzeń srk na st. Gdynia Chylonia;
 • zaprojektowanie i wybudowanie systemów kierowania i zarządzania ruchem w dwóch Centrach Dyspozytorskich zlokalizowanych w Warszawie i Gdańsku;
 • zaprojektowanie i wybudowanie systemu GSM-R’;
 • ułożenie kabla światłowodowego protekcyjnego wzdłuż całej linii E65 na odcinku Warszawa – Gdynia wraz z uruchomieniem pętli SDH (urządzenia SDH oraz rurociągi dla kabla protekcyjnego przygotowanego są w ramach kontraktów na modernizacje linii w warstwie podstawowej);
 • zaprojektowanie i uruchomienie systemów diagnostyki stanów awaryjnych taboru na zmodernizowanym odcinku linii E 65 oraz dojazdach na liniach stycznych wraz z włączeniem do Systemu Informatycznego DSAT (SID);
 • dostosowanie istniejących systemów łączności przewodowej i radiowej związane z uruchomieniem zdalnego sterowania;
 • zaprojektowanie i wybudowanie systemu monitoringu;
 • wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w obiektach w których będą lokalizowane urządzenia objęte przedmiotem zlecenia.